Op onderstaande kalender worden alle afdelingen weergegeven. De lesgevers vullen de lessen, workshops, stages aan binnen de verschillende disciplines.

Jullie zullen er ook alle andere activiteiten die door de club worden georganiseerd in terugvinden, zoals de algemene vergadering, wijnactie, enz...

Aan deze pagina zijn de stages of workshops van het komende seizoen gekoppeld. LINK KALENDER SEIZOEN 2018-2019